Sanayide Perlit

1. Kriyojenik Tankların Isı Yalıtımında
Düşük sıcaklıklarda (-270 oC’a kadar) sıvılaştırılmış bütün gazların, çift cidarlı tanklarda sıvılaştırma sıcaklığında muhafazası, ısı iletkenlik değeri çok düşük olan perlit ile mümkündür.
Rutubetsiz, bozulmaz, yanmaz ve ucuz olan bu malzeme tankın çift cidarı arasına atmosfer basıncında veya vakum altında serbestçe doldurulur.

2. Değişik Fırınların ve Sistemlerin Isı Yalıtımında
Çalışma ortamı maksimum +1050 oC’ye kadar olan fırınlarda dış ortamla ısı alışverişini (ısı kaybını) önlemede perlit kullanılmaktadır.
Fırın dış yüzeyine (çift cidar arasına) serbest dolgu yapılır.

3. Refrakter Tuğla Üretiminde
Çalışma ortamı maksimum +1050 oC’ye kadar olan kazan, tavlama-dövme, ısıl işlem ve ergitme ocaklarında kullanılan tuğlaların üretiminde katkı maddesi olarak perlit kullanılır.
Perlitin kil veya kalsiyum silikat çimentosu ile bağlanmasıyla üretilen refrakter blok ve tuğlalar hafif olduğu gibi yüksek oranda yalıtım sağlarlar. Dolayısıyla yakıt tasarrufu yaparlar.

4. Döküm Sanayiinde
Perlit döküm kumuna katkı maddesi olarak kullanılır. Demir-Çelik dökümlerinde döküm kumuna hacimce %8-12, diğer malzemelerin dökümünde ise %20-30 oranında katılır.

Perlitin dökümcülükte sağlayacağı faydalar:

 perlit döküm

Perlit

genleştirilmiş perlit

tarım perliti

Perlitli sıva

ham perlit

perlit nedir