İnşaat Sektöründe Perlit

İnşaat Sektöründe Genleşmiş Perlitin Kullanımı

Yalıtım Betonları:

Yalıtım sıvaları:

Yüzer döşeme uygulamaları:

Perlitin kullanıldığı yapılarda sağlanan üstün özellikler:

Isı Yalıtımı: Perlit harcı ile yapılan iç sıvaların yapılarda sağladığı ısı geçirme katsayısı normal sıvalı binalara göre %50 daha düşüktür. Perlitin bu özelliği yapının projelendirilmesine göre yıllık yakıt masrafının %60’a kadar ekonomi sağlayabilir.
Sıcak iklimlerde ısıya karşı etkili bir yalıtım elde edileceğinden konforlu bir yaşam sağlanmış olur.

Ses Yalıtımı:
Perlit akustik sıvalarda başarıyla kullanılmaktadır. Bu sıvanın sesi yutma özelliği vardır. Bu sayede binalarda sükun ve huzur sağlanmış olur.

Yapılarda Hafiflik: Perlitin kullanıldığı yapılarda ölü yükler en düşük seviyeye indirilir. Bu da yapının daha ucuza mal olmasını ve mimari özelliklerine daha kolay uymasını sağlar. Çimento ve demir kullanımını %10 azaltır.

Yangına Karşı Direnç: Perlit ile yalıtılmış binalarda yangının taşıyıcı elemanlardaki yıkıcı etkisi yapının mimari özelliği bozulmadan şartnamelerin öngördüğü süre kadar geciktirir.

Uygulama ve Maliyet: Perlit ile hazırlanan izolasyon sıvası ve yalıtım betonu geleneksel metotlarla binalara tatbik edilebildiği için diğer izolasyon malzemeleri gibi ek işçilik gerektirmez. Ayrıca bir kamyonla 35-40 m3 perlit taşınabildiği için nakliyesi ucuzdur.

Perlit

genleştirilmiş perlit

tarım perliti

Perlitli sıva

ham perlit

perlit nedir