Ham Perlit

Ham olarak 2000 – 2100 kg/ m3, kırılmış elenmiş olarak 2200 – 2400 kg/ m3 olan perlit, genleştikten sonra 32 kg/ m3 ile 180 kg/ m3 yoğunlukta üretilebilir.Bu genleşmiş perlit ısı ve ses izlasyonunda, binalarda sıva çatı kaplama ve katlar arasında ses izalasyonunda, ziraatte, seracılıkta ve fide yetiştirmede refrakter malzeme imalatında kullanılır. 32 kg./ m3 ile 60 kg/m3 arasında genleşen perlit ise öğütüldükten sonra ise sanayide filitre malzemesi olarak kullanılır.

Perlit

genleştirilmiş perlit

tarım perliti

Perlitli sıva

ham perlit

perlit nedir